FANDOM


Makkapakka

מקה שנוזל פקה פקה (באנגלית: makka shnozel pakka pakka) הידוע גם בשם הבמה מקה פקה הוא יצור חביב שמתגורר בצוותא עם איגל פיגל ואופסי דייזי בתוך בלון מעופף. מקה פקה מתפקד כמנהיג המקהפקהפדיה. מקה פקה הוא תפוח אדמה שאווהב לחרבןן , מכל מקום ובכלל מקוום.

נכסיםעריכה

מקה פקה מתגורר בתוך פטריה חורפית בטעם מלון וקינמון, וחיי חיי אושר אף על פי שנכסיו היחידים הם אופניים ו-וובוזלה שקנה בדרום אפריקה.